SLUT MED PIZ

BT - - SPORTEN - FAK­TA OM MES­SI

LIO­NEL MES­SI ER FØDT

24. ju­ni 1987 i ar­gen­tin­ske Ros­a­rio af fat­ti­ge for­æl­dre. Fa­de­ren, Jorgé Hora­cio Mes­si, har ita­li­ensk blod – hvil­ket får Mes­si- kri­ti­ske ar­gen­tin­ske fod­bold­fans til at be­næv­ne ham ’ Eu­ro­pæ­e­ren’ – ar­bej­de­de på fa­brik, og mor Ce­lia gjor­de rent på del­tid.

BARCA- SPIL­LE­REN BLEV KÅ­RET

til ver­dens bed­ste fod­bold­spil­ler i: 2009, 2010, 2011 og 2012.

ARGENTINENEREN ER OG­SÅ

den bedst be­tal­te fod­bold­spil­ler i ver­den. Top 10 er som føl­ger: 1) Lio­nel Mes­si 2) Cri­sti­a­no Ro­nal­do 3) Ney­mar 4) Thi­a­go Silva 5) Ro­bin van Per­sie 6) Ga­reth Ba­le 7) Way­ne Roo­ney 8) Zla­tan Ibra­him­ovic 9) Ser­gio Agu­ero 10) Ro­bert Lewan­dowski

VID­STE DU AT...

485 mio. kr. 403 mio. kr 272 mio. kr. 205 mio. kr. 191 mio. kr. 177 mio. kr. 167 mio. kr. 160 mio. kr. 157 mio. kr. 151 mio. kr.

eft er at ha­ve høv­let mål ind i ung­doms­ræk­ker­ne var Bar­ce­lo­na tæt på at lø­se un­ge Mes­si fra sin kon­trakt på grund af fi nan­si­el­le ud­for­drin­ger i 2003. Hans ung­dom­stræ­ner over­tal­te klub­ben til at hol­de på ham - i ste­det for frit­stil­le­de de Cesc Fa­bre­gas.

SØN­DAG 29. MARTS 2015

Smilet er vendt til­ba­ge hos Lio­nel Mes­si, der top­per bå­de top­sco­rer­li­ste og La Liga- ta­bel­len med Bar­ce­lo­na.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.