’’

BT - - SPORTEN -

Det er ik­ke nemt for Bar­ce­lo­na at spil­le mod hold, som tæn­ker helt an­der­le­des end os. Som Chel­sea el­ler In­ter, for­di de­res in­ten­tion er at hol­de os fra at spil­le og ik­ke selv bi­dra­ge til en kamp, der vil un­der­hol­de pu­bli­kum.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.