KOM­MEN­TAR

BT - - SPORTEN - PE­TER NY­GAARD,

et regn­vej­rsløb, der al­tid er un­der­hol­den­de, må­ske og­så har spil­let ind. I hvert fald har tre af de se­ne­ste seks grand­prixer i Se­pang væ­ret præ­get af regn­vejr.

I år er star­ten fl yt­tet til klok­ken 15.00. Det er iføl­ge de lo­ka­le ’ li­ge på græn­sen’. Reg­nen kan kom­me i sid­ste halv­del af lø­bet – el­ler eft er det er slut. El­ler slet ik­ke.

I al­le til­fæl­de er der ta­le om en unø­dig ri­si­ko. At sen­de For­mel 1- fel­tet ud i om­eg­nen af regn­ti­den på un­der­ud­vik­le­de dæk, er med Bi­an­chis skæb­ne i bag­ho­ve­det van­vit­tigt.

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.