Ta­lent gen­nem­før­te løb trods over­fald

BT - - SPORTEN -

18- ÅRI­GE MA­LE­NE DEGN

blev i går num­mer seks i et UCI- løb i mo­un­tain­bi­ke i Syd­afri­ka, to da­ge eft er hun blev over­fal­det på en træ­nings­tur. » Det er et rig­tig fi nt re­sul­tat. Selv­føl­ge­lig er det un­der hen­des ni­veau, men det er slet ik­ke det, det hand­ler om. Det hand­ler om, at hun kom godt igen­nem, « si­ger land­stræ­ner Mads Bød­ker, der for­tæl­ler, at Ma­le­ne Degn mod­ta­ger kri­se­hjælp eft er episo­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.