Brønd­bys kvin­der klar til CL- se­mi­fi na­le

BT - - SPORTEN -

BRØND­BYS FOD­BOLD­KVIN­DER ER

klar til se­mi­fi na­len i Cham­pions Le­ague, eft er hol­det på hjem­me­ba­ne for­an 5.000 til­sku­e­re fi k 1- 1 mod sven­ske Linköping. Der­med går hol­det vi­de­re med 2- 1 sam­let. » De her pi­ger har sim­pelt­hen fortjent det så me­get. Vi spil­ler en hel­ve­des dår­lig kamp i dag, men hvor er jeg stolt af dem, « sag­de Brønd­by- træ­ner Per Nielsen til DR eft er kam­pen. Em­ma Mad­sen brag­te eft er knap seks mi­nut­ter hjem­me­hol­det for­an eft er et hjør­ne­s­park, men kort før pau­sen ud­lig­ne­de dan­ske Ma­ri­ann Ga­jhe­de for sven­sker­ne, der i an­den halv­leg lag­de et tungt pres på hjem­me­hol­det uden dog at få det af­gø­ren­de mål.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.