KIF har ét skud til­ba­ge i bøs­sen

De for­sva­ren­de po­kal­vin­de­re fra KIF Kol­ding Kø­ben­havn led over­ra­sken­de ne­der­lag til Skjern i po­kal­se­mi­fi na­len

BT - - SPORTEN -

FI­NAL4, SE­MI­FI­NA­LE eft er det før­ste kvar­ter ved Kasper Ir­m­ing, der score­de fem mål i he­le kam­pen og blev KIFer­nes top­sco­rer. KIF var et skridt for­an sin mod­stan­der i he­le før­ste halv­leg, der bød på fl ere dra­ma­ti­ske sce­ner, ik­ke mindst da Magnus Lan­din fi k én på næ­sen, så blo­det fl ød.

Kort in­de i an­den halv­leg tog kam­pen en op­sigtsvæk­ken­de drej­ning. Ved stil­lin­gen 16- 12 til KIF score­de Skjern på to et halvt mi­nut fi re gan­ge, og så var der lagt op til en gy­ser­af­slut­ning.

Helt til det sid­ste fulg­tes par­ter­ne ad, men Re­ne Ras­mus­sens kon­tra­scor­ing for Skjern gjor­de ondt på KIF Kol­ding Kø­ben­havn, der faldt sam­men i kam­pens slut­fa­se på trods af to fl ot­te red­nin­ger i træk af må­l­mand Marcus Cle­ver­ly.

KIF Kol­ding Kø­ben­havn kan få re­van­che mod Skjern i slut­spil­let i Boxer Her­re­liga­en, hvor de to hold er i pul­je sam­men og mø­des på lør­dag i Trefor Are­na i Brønd­by.

KIF- træ­ner Aron Kri­stjans­son hav­de svært ved at fin­de en gri­mas­se, der kun­ne pas­se, da han i går så sit hold for­møb­le en sik­ker fø­ring mod Skjern i se­mi­fi­na­len i po­kal­tur­ne­rin­gen i Gi­gan­ti­um i Aal­borg. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.