’’

BT - - SPORTEN - Las­se Bo­e­sen

Vi har vun­det grund­spil­let. Det skal vi hu­ske, og dér har vi jo sta­dig mu­lig­he­den for at gå he­le vej­en

før hans kon­trakt ud­lø­ber – in­den di­rek­tør Jens Bo­e­sen hav­de ori­en­te­ret spil­ler­ne om det, og i går blev hol­det så sendt ud i se­mi­fi na­len ved Fi­nal4- stæv­net af Skjern Hånd­bold, der på et for­ry­gen­de co­me­ba­ck i an­den halv­leg vandt 26- 23 eft er at ha­ve væ­ret bag­ud med 9- 13 ved pau­sen. Der­med har KIF Kol­ding Kø­ben­havn kun ét skud i bøs­sen, hvis det skal bli­ve til et tro­fæ i den­ne sæ­son.

Eft er chok­ne­der­la­get i po­kal­se­mi­fi na­len min­de­de den hårdt­sky­den­de ven­stre ba­ck Las­se Bo­e­sen da og­så om, at klub­ben trods alt har gjort det godt i den hjem­li­ge liga og må an­ses som fa­vo­rit til DM- gul­det.

» Vi har vun­det grund­spil­let. Det skal vi hu­ske, og dér har vi jo sta­dig mu­lig­he­den for at gå he­le vej­en. Ge­ne­relt gik vo­res spil ind til stre­gen i stå, og det kom til at ko­ste for os, « sag­de Las­se Bo­e­sen til TV2 Spor­ten.

Fa­bel­ag­tig kamp

De to hold le­ve­re­de en fa­bel­ag­tig hånd­bold­kamp i et pro­p­fyldt Gi­gan­ti­um i Aal­borg, og det var må­ske ik­ke så un­der­ligt, for de se­ne­ste seks ind­byr­des op­gør mel­lem de to er ble­vet af­gjort med en mar­gin på tre mål.

KIF Kol­ding Kø­ben­havn ind­led­te bedst og kom for­an med 7- 4

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.