’’

BT - - SPORTEN - Ras­mus Lind

Det bli­ver fedt. Lad os se, hvor man­ge til­sku­e­re der kom­mer

Tvis kan se frem til at mø­de Skjern i da­gens po­kal­fi na­le, der alt­så bli­ver et ve­stjysk lo­ka­l­op­gør, og det ser vin­der­hol­dets Ras­mus Lind frem til.

» Det bli­ver fedt. Lad os se, hvor man­ge til­sku­e­re der kom­mer, « sag­de Ras­mus Lind til TV2 Spor­ten med hen­vis­ning til, at hjem­me­hol­det i Gi­gan­ti­um, Aal­borg, ik­ke læn­ge­re er med i tur­ne­rin­gen.

Re­elt blev der hel­ler al­drig tvivl om ud­fal­det af kam­pen i an­den halv­leg. Team Tvis Holste­bro- spil­ler­ne gjor­de for det me­ste, hvad der pas­se­de dem, og fø­rin­gen blev al­drig min­dre end fem mål i de sid­ste 30 spil­le­mi­nut­ter.

Nor­ske Håvard Tved­ten blev top­sco­rer for hjem­me­hol­det med syv mål, men det æn­drer ik­ke på, at Aal­borg må til­fø­je end­nu en afk laps­ning til re­sul­tat­lis­ten. For ny­lig tab­te nord­jy­der­ne med 11- 31 til mæg­ti­ge FC Bar­ce­lo­na i Cham­pions Le­ague.

Tvis- spil­ler­ne jub­ler ef­ter stor­sej­ren over Aal­borg. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.