Du­ra­cell- ka­ni­nen

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is for­nem­me fy­si­ske form blev af­gø­ren­de, da hun i Mi­a­mi spil­le­de sig vi­de­re til ot­ten­de­dels­fi­na­len

BT - - SPORTEN - DU­RA­CELL- KA­NIN Mor­ten Bjer­re­gaard morh@ spor­ten. dk

SØN­DAG 29. MARTS 2015

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki mød­te i går ef­ter­mid­dag dansk tid uven­tet hård mod­stand i tred­je run­de af Mi­a­mi Open, da hun stod over for esti­ske Kaia Ka­nepi. Det blev dog til den for­ven­te­de sejr til dan­ske­ren.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki spil­le­de sig plan­mæs­sigt vi­de­re til ot­ten­de­dels­fi­na­len i den sol­be­skin­ne­de WTA- tur­ne­ring Mi­a­mi Open med sætcif­re­ne 4- 6, 6- 1, 6- 3. Men dan­ske­ren kan se til­ba­ge på en kamp, hvor hen­des spil ik­ke fun­ge­re­de op­ti­malt i lan­ge pe­ri­o­der, og der­for måt­te hun ty til ben­hård fight – et af Woz­ni­a­ck­is va­re­mær­ker. Som en an­den Du­ra­cell- ka­nin lyk­ke­des det dan­ske­ren at kø­re Kaia Ka­nepi træt.

» Det var svært at fin­de en ryt­me og få sat en or­dent­lig serv på grund af den kraf­ti­ge vind. Jeg blev ba­re ved med at kæm­pe, og så læn­ge jeg vin­der, er jeg til­freds, « lød det umid­del­bart ef­ter kam­pen fra Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, der si­de til si­de. Ef­ter et ser­ve­gen­nem­brud til 5- 4 ser­ve­de Ka­nepi før­ste sæt hjem.

I an­det sæt æn­dre­de bil­le­det sig to­talt. Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki var helt an­der­le­des pa­rat og ag­gres­siv i sit spil. Og når hun er i det spil­hu­mør, er der få, der kan ham­le op med dan­ske­ren. Hun fik sin sto­re mod­stan­der ud at lø­be, og det hav­de Kaia Ka­nepi in­tet mod­svar til. I ste­det blev det til et hav af upro­vo­ke­re­de fejl, hvil­ket re­sul­te­re­de i, at Woz­ni­a­cki tog an­det sæt med cif­re­ne 6- 1.

I tred­je og af­gø­ren­de sæt var ni­veau­et og spil­let me­re jævn­byr­digt, end cif­re­ne vi­ste. Lan­ge, se­je du­el­ler præ­ge­de sæt­tet, og Woz­ni­a­cki måt­te kæm­pe hårdt for at vin­de 6- 3. Dan­ske­ren fik sit før­ste ser­ve­gen­nem­brud til 3- 2 og igen ved stil­lin­gen 5- 2. Her skul­le Woz­ni­a­cki ba­re ser­ve kam­pen hjem, men hun blev om­gå­en­de brudt. Det be­tød dog ik­ke det sto­re, da Woz­ni­a­cki for tred­je gang i sæt­tet brød Ka­nepis serv og kun­ne la­de sig hyl­de som vin­der af kam­pen.

I da­gens ot­ten­de­dels­fi­na­le mø­der Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki en­ten Ve­nus Wil­li­ams el­ler au­stral­ske Sa­mantha Sto­sur.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki spil­le­de sig i går i ot­ten­de­dels­fi­na­len ved Mi­a­mi Open ef­ter sejr over Kaia Ka­nepi fra Est­land. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.