’’

BT - - SPORTEN - Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki

Min fy­si­ske til­stand er me­get vig­tig for mit spil, og jeg fø­ler, at jeg er i god form i øje­blik­ket. Jeg kun­ne væ­re ble­vet ved et par ti­mer end­nu

og­så kom ind på sin øje­blik­ke­li­ge form.

» Min fy­si­ske til­stand er me­get vig­tig for mit spil, og jeg fø­ler, at jeg er i god form i øje­blik­ket. Jeg kun­ne væ­re ble­vet ved et par ti­mer end­nu, « sag­de dan­ske­ren.

Lan­ge, se­je du­el­ler

Det var dog ik­ke fy­sisk over­skud, Woz­ni­a­cki vi­ste i før­ste sæt. Num­mer fem på ver­dens­rang­li­sten fulg­te med til stil­lin­gen 2- 2, men så fik den hårdt­slå­en­de ester fat i spil­let og di­ri­ge­re­de Woz­ni­a­cki fra

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.