Ni­ck­las Bendt­ner får ik­ke må­l­re­kord

BT - - SPORTEN -

Med tre mål i land­skam­pen mod USA kom Ni­ck­las Bendt­ner op på 29 land­skamps­mål, og er nu over halvvejs i mis­sio­nen mod at slå må­l­re­kor­den på lands­hol­det, der li­ge nu ind­ta­ges af Poul ’ Tist’ Nielsen og Jon Da­hl To­mas­son med 52 mål hver.

Men han må se langt eft er den magi­ske re­kord, hvis man spør­ger book­ma­ke­ren Bet25. I hvert fald gi­ver man he­le 25 gan­ge pen­ge­ne på, at han snup­per må­l­re­kor­den.

» Selv om Bendt­ner al­le­re­de i en al­der af 27 år har la­vet over halv­de­len, er der sta­dig et pænt sty kke til 53 mål. Kig­ger man på Bendt­ner som per­son og hans hid­ti­di­ge kar­ri­e­re kun­ne no­get ty de på, at han ik­ke er en spil­ler, der kom­mer til at spil­le til, han er langt op 30er­ne, og at han må­ske kun har fem til seks go­de år til­ba­ge i sig end­nu, « si­ger od­ds­sæt­ter Nik­las Nür­n­berg fra Bet25.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.