1,65

BT - - SPORTEN -

Nok er Gibraltar den sto­re prü­gelk­na­be i Grup­pe D ved EM- kva­li­fi ka­tio­nen, men klip­peø­ens folk slap nå­digt med et 0- 4- ne­der­lag mod Tys­kland i sid­ste kamp og bør og­så kun­ne be­græn­se ska­den mod Skot­land. I mod­sæt­ning til 0- 7- ne­der­la­ge­ne mod Po­len og Ir­land, som faldt tid­ligt på eft er­å­ret, kø­rer li­ga­en i Gibraltar nu for fuld sty rke, hvil­ket bør be­ty de et ude­hold i klart bed­re fy­sisk form end tid­li­ge­re. Skot­ter­ne har tid­li­ge­re haft pro­ble­mer mod mi­ni­put­na­tio­ner som Luxem­bourg, Færø­er­ne og Lie­ch­tenste­in, så prøv mak­si­malt fem mål i op­gø­ret.

Od­dset er fun­det hos Lad­bro­kes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.