2,05

BT - - SPORTEN -

Der var un­der­hold­ning for al­le pen­ge­ne, da Dan­mark mød­te USA, og der bør og­så kom­me mål i beg­ge en­der i aft enens kamp i St.- Étien­ne. Den dan­ske de­fen­siv er fort­sat uden Da­ni­el Ag­ger og An­dreas Bjel­land og vi­ste sto­re svag­heds­tegn mod USA, så det er ret svært at se Frank­rig gå fra ba­nen uden at sco­re. Mod­sat har den fran­ske de­fen­siv hel­ler ik­ke im­po­ne­ret på det se­ne­ste. Man luk­ke­de tre mål ind imod Bra­si­li­en og luk­ke­de mål ind i eft er­å­ret mod bå­de Portu­gal og Al­ba­ni­en på eget græs. Så der bør væ­re fi n vær­di i, at beg­ge hold kom­mer på tav­len.

Od­dset er fun­det hos Par­ty Bets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.