2,85

BT - - SPORTEN -

Roskil­des fl ot­te be­gyn­del­se på for­å­ret slut­te­de imod HB Kø­ge, og det ser da og­så tungt ud før den­ne kamp. Hver­ken Anders Møller Christensen el­ler Ste­fan Han­sen var klar til den kamp og er og­så tvivls­om­me her på grund af ska­der, mens Cas­per Andersen har ka­ran­tæ­ne eft er rødt kort se­ne­st, og det gør ondt på en trup, der ik­ke er den bre­de­ste. Vend­sy­s­sel skul­le ha­ve Jesper Chri­sti­an­sen til­ba­ge fra ska­de og har ind­ledt med to uaf­gjor­te kam­pe, men hol­det er gan­ske som Roskil­de klart bedst på frem­med græs og skal gå eft er sej­ren, hvis det vil hæn­ge på i top­pen.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.