DEN LAN­GE 29. MARTS

BT - - SPORTEN -

SPILSTOP SØN­DAG 14.55

TID NR KAMP

12- 12

012- 012

12- 01

SE OD­DS PÅ dan­ske­spil. dk Fransk­mæn­de­ne har ik­ke no­get at spil­le for før EM- slut­run­den næ­ste som­mer, så mo­ti­va­tio­nen pe­ger Dan­marks vej i St.Étien­ne. Ir­land mod Po­len lig­ner kupo­nens svæ­re­ste kamp, mens Portu­gal med Fer­nan­do San­tos i træ­ner­sæ­det er ble­vet mar­kant me­re må­l­fat­tig. Det bør kun­ne ses mod Ser­bi­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.