Hvor­for dra­ger un­ge mænd i krig i Sy­ri­en?

BT - - DEBAT -

Mød to un­ge mænd med rød­der i Aar­hus, der har del­ta­get i de mi­li­tæ­re hand­lin­ger i Mel­le­mø­sten. De gi­ver ind­blik i, hvad de­res mo­ti­va­tion for at ta­ge af sted har væ­ret, hvor­for de er kom­met hjem igen og hvor­dan de op­le­ver si­tu­a­tio­nen i Dan­mark og i Mel­le­mø­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.