Be­græns Dan­marks Ra­dio

BT - - DEBAT -

DR har på det se­ne­ste ud­vik­let en uklæ­de­lig trang til at vil­le sæt­te sig på alt, stærkt op­mun­tre­de af en fl ok po­li­ti­ke­re, der ik­ke for­står, hvad de sæt­ter på spil. Mis­for­stå­el­sen er, at po­li­ti­ker­ne tror, DR er de­res (...) Vi har brug for uaf­hæn­gi­ge vagt­hunde, og de dør, før DR bli­ver 100, hvis DR får lov til at bre­de sig ud overalt.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.