YE­MEN

BT - - NYHEDER -

De vold­som­me kam­pe om mag­ten i Ye­men fort­sat­te i går, hvor den shi­amus­lim­ske hout­hi- op­rørs­grup­pe blandt an­det har løsladt 1.800 fan­ger fra et fængsel i by­en Saa­da. Sam­ti­dig tog op­rø­rer­ne kon­trol med en stør­re mi­li­tær­ba­se. Det rap­por­te­rer nyheds­me­di­et Al Ara­biya. Som mod­svar lod den sau­di­a­ra­bi­sk- le­de­de ko­a­li­tion bom­ber­ne reg­ne ned over by­en, og en tals­mand i den sau­di­a­ra­bi­ske hær op­ly­ser, at ko­a­li­tio­nen for­må­e­de at ram­me si­ne mål og de­stru­e­re man­ge af de vå­ben, som hout­hier­ne tid­li­ge­re har ero­bret fra Ye­mens hær. Tals­man­den fra den sau­di­a­ra­bi­ske hær, Ah­med Asi­ri, for­tal­te des­u­den på et pres­se­mø­de lør­dag, at hout­hier­ne ik­ke læn­ge­re er i be­sid­del­se af kamp­fl y el­ler har kon­trol over luft ba­ser i Ye­men. Der­med ser den ara­bi­ske ko­a­li­tions luft an­greb, som har stå­et kon­ti­nu­er­ligt på si­den tors­dag mod hout­hi- grup­pen, ud til at ha­ve svæk­ket op­rø­rer­ne be­ty - de­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.