SIN­GA­PO­RE

BT - - NYHEDER -

Ti­tu­sin­der af men­ne­sker trod­se­de i går reg­nen i Sin­ga­po­re for at få et sid­ste glimt af de­res lands­fa­der, Sin­ga­po­res før­ste pre­mi­er­mi­ni­ster Lee Ku­an Yew. I et stort op­tog blev Lee Ku­an Yews ki­ste frag­tet gen­nem Ci­ty of Sin­ga­po­re til lan­dets par­la­ment, hvor den stats­li­ge be­gra­vel­se fandt sted med del­ta­gel­se af blandt an­dre statsover­ho­ve­der­ne fra Ja­pan, In­di­en og In­do­nesi­en. Det skri­ver Reu­ters. Lee Ku­an Yew, der dø­de for en uge si­den, 91 år gam­mel, trans­for­me­re­de Sin­ga­po­re fra en fat­tig fi sker­by til en vel­ha­ven­de stat og Sy­døst­a­si­ens stør­ste vækst­loko­mo­tiv trods lan­dets be­sked­ne stør­rel­se. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.