CA­NA­DA

BT - - NYHEDER -

Mindst 23 per­so­ner blev sendt på ho­spi­ta­let med ska­der, da et Air Ca­na­da- pas­sa­ger­fl y tid­ligt i går mor­ges lo­kal tid foru­lyk­ke­de, da det lan­de­de i Ha­li­fax i det øst­li­ge Ca­na­da. Iføl­ge CBC News ram­te fl yet den sne­dæk­ke­de lan­dings­ba­ne med stor kraft og gled der­eft er af lan­dings­ba­nen. Bil­le­der vi­ser fl yet lig­ge på jor­den uden lan­dings­hjul og med sto­re ska­der på næ­se­par­ti­et. Iføl­ge Air Ca­na­da er 16 af de 23 kvæ­ste­de pas­sa­ge­rer se­ne­re søn­dag ble­vet ud­skre­vet fra ho­spi­ta­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.