Ef­ter­ly­ser sø­ster: ’ Jeg sav­ner at væ­re din lil­le­bror’

Ko­mi­ker for­sø­ger fin­de sin sø­ster, som han ik­ke har set i syv år

BT - - NYHEDER - Uf­fe Jør­gen­sen Od­de ufjo@ bt. dk

EF­TER­LYS­NING

‘ Til min sø­ster Heidi: Nu har vi ik­ke set hin­an­den si­den 2008’ og ’ Jeg sav­ner at væ­re din lil­le­bror’.

Så­dan skrev ra­diovær­ten He­i­no Han­sen i går på sin Fa­ce­book- pro­fil, hvor han ef­ter­ly­ser sin sø­ster Heidi Han­sen, der for ca. syv år si­den be­slut­te­de at kap­pe al­le bånd til fa­mi­li­en. Ef­ter­lys­nin­gen blev i går delt tu­sind­vis af gan­ge på få ti­mer.

» Jeg er ik­ke helt klar over, hvor­for hun gjor­de det. Det var et valg hun selv traf. Jeg ved ik­ke, hvor hun bor – og der er in­gen i fa­mi­li­en, der har haft kon­takt med hen­de, « si­ger He­i­no Han­sen til BT.

To bil­let­ter ven­ter

Den ak­tu­el­le år­sag til ef­ter­lys­nin­gen er, at ko­mi­ke­ren, der blandt an­det er kendt fra TV2Zulus co­me­dy uni­vers og som mor­gen­vært på ra­dio­sta­tio­nen The Voi­ce, er gå­et vi­de­re til DM- fi­na­len i stand- up.

På sin Fa­ce­book- pro­fil skrev han i går:

‘ Jeg ved ik­ke, hvor jeg kan få kon­takt til dig, så nu prø­ver jeg med det her longs­hot. Jeg er gå­et vi­de­re til fi­na­len i DM i stand- up, som af­hol­des på Bre­men i Kø­ben­havn fre­dag 10. april. Det var din idé, at jeg skul­le be­gyn­de med stan­dup, og det vil­le be­ty­de alt i ver­den for mig, hvis du sid­der i sa­len den af­ten. Jeg har købt to bil­let­ter til dig, som jeg hå­ber, du vil ta­ge imod. Jeg kan lig­ge dem i ind­gan­gen til dig. Hvis du vil ta­ge imod dem, skal jeg vi­de det se­ne­st 6. april.’ sa­len og ser den, « si­ger He­i­no Han­sen.

Han for­kla­rer, at søste­ren i 2003 tog ham med ind og så stand- up- DM- fi­na­len.

» Hun sy­nes, at jeg var sjov og skub­be­de mig i gang. Nu vil jeg ba­re ger­ne for­tæl­le hen­de, at jeg kla­rer mig o. k., « si­ger He­i­no Han­sen.

Han af­vi­ser, at der er ta­le om et op­mærk­som­heds­stunt:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.