Tog en frem­med kvin­de med på bryl­lups­rej­se

BT - - NYHEDER - Kel­ly Wood og Jo­hn Whit­bre­ad hyg­ger sig.

Må­ske hu­sker du hi­sto­ri­en om man­den, der bortauk­tio­ne­re­de sin egen bryl­lups­rej­se, for­di hans for­lo­ve­de for­lod ham li­ge før bryl­lup­pet? Nu er han til­ba­ge fra sin rej­se med den frem­me­de kvin­de, han tog med. Jo­hn Whit­bre­ad valg­te at ta­ge Kel­ly Wood med på den bryl­lups­rej­se, som el­lers var plan­lagt med hans nu eks- for­lo­ve­de. Tu­ren gik til Den Do­mi­ni­kan­ske Re­pu­blik, hvor de har nydt hin­an­den og druk­ket co­ck­tails. Det skri­ver Daily Mail.

» Vi hav­de en fan­ta­stisk tid sam­men på fe­ri­en. Vi more­de os og hav­de nog­le fan­ta­sti­ske op­le­vel­ser med hin­an­den. Kel­ly var skøn at væ­re på fe­rie med, « si­ger Jo­hn Whit­bre­ad til Good Mor­ning Bri­tain.

Han læg­ger dog ik­ke skjul på, at det i sid­ste en­de og­så var en hård tid, for­di det i bund og grund var hans bryl­lups­rej­se – og ti­den var til­tænkt med en an­den kvin­de. Og Kel­ly Wood læg­ger hel­ler ik­ke skjul på, at hun kun­ne mær­ke på Jo­hn Whit­bre­ad, at tan­ker om bryl­lups­rej­sen spøg­te.

He­i­no Han­sen er nå­et i fi­na­len i DM i stand- up. Og han har to bil­let­ter klar til sin sø­ster, som for år til­ba­ge kap­pe­de for­bin­del­sen til fa­mi­li­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.