’’

BT - - NYHEDER - He­i­no Han­sen

Det var hen­de, der fik mig i gang med stand- up. Og nu er jeg nå­et til DM- fi­na­len. Det vil væ­re fedt, hvis hun sid­der i sa­len og ser den

He­i­no Han­sen si­ger til BT, at han har tænkt me­get og grun­digt over, om han skul­le ef­ter­ly­se sin sø­ster. For et par år si­den lag­de han en ef­ter­lys­nings- vi­deo på Youtu­be, men den pil­le­de han af igen, da han ik­ke føl­te sig godt til­pas med, at den plud­se­lig blev delt på in­ter­net­tet.

I går kom han frem til, at han vil­le for­sø­ge at fin­de sin sø­ster én gang til.

» Det var hen­de, der fik mig i gang med stand- up. Og nu er jeg nå­et til DM- fi­na­len. Det vil væ­re fedt, hvis hun sid­der i

» Det er ik­ke sær­lig rart at læg­ge så­dan no­get ud. Men omvendt skal jeg gø­re no­get, hvis jeg vil fin­de hen­de. Det er me­get per­son­ligt, « si­ger He­i­no Han­sen, der til­fø­jer:

» Det kan og­så væ­re, at det er svært for hen­de, men for min skyld kan hun ba­re kom­me og sæt­te sig i sa­len. Ba­re jeg ved, at hun er der. «

Den dan­ske ko­mi­ker af­slut­te­de i går sin ef­ter­lys­ning på Fa­ce­book så­le­des:

‘ Jeg sav­ner dig, og jeg sav­ner at væ­re din lil­le­bror. Hå­ber, at du ser det­te op­slag.’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.