Tur­bowe­e­kend uden tur­bo

BT - - KULTUR -

MU­SIK

AN­STÆN­DIG ’ Sha­re my Thund­er’ POP *** ***

Den dan­ske grup­pe Tur­bowe­e­kend har la­vet span­de­vis af go­de san­ge. Men de­res nye al­bum ’ Sha­re My Thund­er’ er be­stemt ik­ke de­res bed­ste.

Fak­tisk vir­ker kvar­tet­ten fra Kø­ben­havn den­ne gang lidt gum­pe­tung og uin­spi­re­ret. Og selv på nog­le af al­bum­mets bed­re tra­cks som ’ Asking For Mo­re’, ’ Sha­re my Thund­er’ og ’ Par­ty on the Ed­ge of the Wor­ld’ vir­ker det som om, at der er ble­vet tænkt lidt for læn­ge og hårdt over tin­ge­ne - ska­berg­læ­den vir­ker be­græn­set.

Men når der står ’ Tur­bowe­e­kend’ på om­sla­get, så kan det jo ik­ke væ­re helt umu­ligt. Og det er det hel­ler ik­ke. Så­le­des hol­der bå­de me- lo­di, hånd­værk og mu­si­kalsk mystik især på ’ Wai­ting’ og ’ Di­sco to Di­sco’, hvor bå­de band og for­san­ger Silas Bjer­re­gaard gen­fi nder for­ti­dens stor­hed.

’ Sha­re my Thund­er’ er så­le­des an­stæn­dig uden at im­po­ne­re. Men ban­det ven­der med ga­ran­ti stærkt til­ba­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.