En hitsang

BT - - KULTUR -

Øverst: Pop- duo­en Laid Ba­ck, ali­as Jo­hn Guld­borg ( tv) og Tim Sta­hl, skrev de­res stør­ste hit på re­kord­tid. Fo­to: Linda Ka­strup Her­over: Som kom­po­nist er Leo­nard Co­hen und­ta­gel­sen, der be­kræf­ter reg­len. Det tog ham over to år­ti­er at bli­ve fær­dig med san­gen ’ Hal­le­lujah’. Fo­to: Nils Meilvang Til ven­stre: Den dansk- bo­en­de ame­ri­ka­ner Bran­don Be­al er man­den bag to af sid­ste års stør­ste dan­ske hit ’ Hap­py Ho­me’ og ’ Twerk it Li­ke Miley’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.