KLAS­SI­KE­REN: Roxys hur­ti­ge hit

BT - - KULTUR -

Ti­tel: ’ HVIS JEG KUN­NE

Dan­ce Away. Kunst­ner: Roxy Mu­sic. 1979

skri­ve en ’ Dan­ce Away’ hver dag, vil­le jeg gø­re det.’ Bry­an Fer­ry er ik­ke ban­ge for at in­drøm­me, at han el­sker at skri­ve hitsan­ge. Års­tal­let ( 1979) skræm­mer må­ske nog­le. Men lad dig ik­ke sny­de. ’ Dan­ce Away’ er tid­løs. Og gæt en­gang, hvor lang tid det tog Fer­ry at kom­po­ne­re san­gen, godt ty ve mi­nut­ter.

År:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.