Skidt dag for dan­sker­ne i In­dia Open

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TRE FI­NA­LE­NE­DER­LAG Ni­co­laj Thomas Tru­el­sen ni­tr@ spor­ten. dk

Al­le tre fi­na­ler med dansk islæt ved Su­per Se­ri­es- tur­ne­rin­gen In­dia Open end­te med rød- hvid ned­t­ur.

Vik­tor Axel­sen tab­te i her­rer­nes sing­le­fi­na­le til hjem­me­ba­ne­fa­vo­rit­ten Ki­dam­bi Sri­kanth, der vandt i tre sæt med cif­re­ne 18- 21, 21- 13, 21- 12. Dan­ske­ren gik el­lers friskt til op­ga­ven trods rol­len som un­der­tip­pet. Han do­mi­ne­re­de spil­let og i slut­nin­gen af før­ste sæt før­te han 1812. Men in­de­ren, der og­så slog den 21- åri­ge dan­sker i fi­na­len ved Swiss Open for to uger si­den, opgav ik­ke ba­re så­dan før­ste sæt og nå­e­de at spil­le sig op til stil­lin­gen 18- 20. Men så fik Axel­sen en­de­lig ta­get sæt­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.