Jonas Høgh øj­ner me­dal­je i Rio

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

End­nu en dansk ak­tør på den Sej­le­ren Jonas Høgh- Christensen har valgt at gen­op­ta­ge kar­ri­e­ren og indstil­ler nu sig­te­kor­net på de olym­pi­ske som­mer­le­ge i Rio de Ja­neiro i au­gust 2016.

Jonas Høgh op­nå­e­de en fl ot sølv­me­dal­je i fi nnjol­le ved se­ne­ste OL i London i 2012 og var snub­len­de nær gul­det. Han går gi­vet­vis eft er gul­det i Rio de Ja­neiro, men det bli­ver ik­ke let iføl­ge od­ds­sæt­ter­ne hos Dan­ske Spil, som gi­ver fem gan­ge pen­ge­ne på guld til den dan­ske sej­ler og 2,25 på, at han får en me­dal­je.

» Det er vir­ke­lig po­si­tivt for dansk sejlsport, at Jonas Høgh- Christensen har valgt at gen­op­ta­ge sin sejlkar­ri­e­re. Jonas’ evi­ge ri­val, Ben Ain­s­lie, stil­ler for­ment­lig ik­ke op ved OL i Rio, men selv med eng­læn­de­ren ude af me­dal­jeræ­set, ser mu­lig­he­der­ne for guld svæ­re ud, « si­ger od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.