2,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Kamp fra den bed­ste ræk­ke i Ar­gen­ti­na imel­lem to op­ryk­ke­re. Ar­gen­ti­nos Ju­ni­o­rs har lagt glim­ren­de ud, og ne­der­la­get til Hu­ra­can se­ne­st var det før­ste i seks kam­pe. Hjem­me har man kun smidt po­int mod Estu­di­an­tes og bør der­for ha­ve en god chan­ce for at slå Nu­e­vo Chi­ca­go, som er kom­met helt skævt i gang med sæ­so­nen. To uaf­gjor­te mod to an­dre bund­hold og el­lers lut­ter ne­der­lag er det ble­vet til, og oven i var man så ude og spil­le po­kal­kamp i midt­u­gen, mens Ar­gen­ti­nos Ju­ni­os ik­ke har spil­let i en uge og kom­mer med me­re fri­ske ben. Prøv 1- tal­let.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.