2,55

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ma­kedo­ni­en har blot haft 72 ti­mers resti­tu­tion eft er EM- kva­li­fi ka­tions­kam­pen mod Hvi­derusland og må for­modes at hvi­le en del af de spil­le­re, der star­te­de in­de i den kamp. I for­vej­en må man let­te på hat­ten for det au­stral­ske lands­hold, der spil­le­de li­ge op med de ty ske ver­dens­me­stre, i øv­rigt i en kamp, der blev spil­let 48 ti­mer tid­li­ge­re end Ma­kedo­ni­ens kamp, så au­stra­li­er­ne er for­ment­lig me­re veludhvilede. Ma­kedo­ni­en har ik­ke sco­ret i si­ne se­ne­ste fi re test­kam­pe mod hold som Ca­mero­un, Qa­tar og Ki­na, så her lig­ner de au­stral­ske gæ­ster et fi nt spil.

Od­dset er fun­det hos Lad­bro­kes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.