1,70

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Skan­der­borg har haft en me­get skuff en­de sæ­son, men hol­det har og­så væ­ret me­get pla­get af ska­der. Det er nu be­gyndt at lys­ne på den front, og mod slut­nin­gen af grund­spil­let slog man blandt an­det Aal­borg. På pa­pi­ret er hol­det gan­ske stærkt, og det skal i hvert fald væ­re ret så klar fa­vo­rit imod ko­met­klub­ben Ran­ders. Kronjy­der­ne er på fi re år gå­et fra 3. di­vi­sion til nu at væ­re på nip­pet til Boxer Her­re­liga­en, men er uden de sto­re pro­fi ler, og spe­ci­elt fy­sisk er der me­get stor for­skel på de bed­ste hold i 1. di­vi­sion og liga­hol­de­ne, så gå eft er sejr til Skan­der­borg.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.