Er Dan­marks Ra­dio pen­ge­ne værd?

BT - - DEBAT -

Dan­marks Ra­dio fyl­der 90 år, og det skal fejres – el­ler skal det? Hvad får vi egent­lig for al­le vo­res li­cens­pen­ge? I an­led­ning af DRs ju­bilæum ka­ster Thomas Buch- Andersen og Cle­ment Kjers­gaard et kri­tisk blik på pu­blic ser­vi­ce. ’ De­tek­tor’ skal dis­se­ke­re, og ’ De­bat­ten’ skal dis­ku­te­re – for at fi nde sva­ret på, om DR er pen­ge­ne værd.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.