Fle­re ri­ge, tak

BT - - DEBAT -

Man skal ik­ke un­der­vur­de­re pen­ge som mo­ti­va­tion. (...) Nok er ulig­hed glo­balt et sti­gen­de og al­vor­ligt pro­blem, men hvis in­gen for­mår el­ler har mu­lig­hed for at træk­ke opad, bli­ver al­le hæn­gen­de i dyn­det. Det bør de rø­de par­ti­er tæn­ke over, når de til sta­dig­hed plæ­de­rer for øget be­skat­ning af » de ri­ge « .

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.