Dan­sen om bo­ligskat­ten

BT - - DEBAT -

Den fast­fros­ne bo­ligskat be­gun­sti­ger de i for­vej­en be­gun­sti­ge­de bo­li­ge­je­re, der un­der de se­ne­ste år­ti­ers pris­stig­nin­ger nær­mest har tjent me­re på at sove i de­res ejendomme om nat­ten, end de fl este an­dre tje­ner ved at gå på ar­bej­de om da­gen. Det er ud fra en­hver an­sku­el­se uri­me­ligt, og iso­le­ret set har in­gen skat væ­ret me­re so­ci­alt skævvri­den­de end net­op bo­ligskat­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.