Det var et chok at våg­ne op til

BT - - NYHEDER -

RYSTEN­DE

» Det er jo et stil­le og ro­ligt kvar­ter, så man bli­ver da cho­ke­ret, når så­dan no­get sker li­ge ud for, hvor man bor. «

Ire­ne Mik­kel­sen har bo­et i bo­lig­for­e­nin­gen Kri­sti­ans­dal i Oden­se­by­de­len Hjal­le­se gen­nem 50 år. In­ge Bak­dal, som bor li­ge ne­de­nun­der, har bo­et der i 13 år.

Og der ple­jer at væ­re gan­ske fre­de­ligt, godt na­bo­skab og in­gen grund til at fø­le nervø­si­tet.

Men man­dag mor­gen våg­ne­de Ire­ne Mik­kel­sen ved, at der kom først en am­bu­lan­ce og der­ef­ter en hel del pa­trul­je­vog­ne og brand­bi­ler fra Oden­se Brand­væ­sen med fuld ud­ryk­ning og stand­se­de på tværs af vej­ba­nen li­ge ud for hen­des lej­lig­hed på Jacob Han­sens Vej.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.