’ Ik­ke be­vidst svin­del’

BT - - NYHEDER - Maria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk

SVIN­DEL­SAG

En tid­li­ge­re me­d­ar­bej­der hos det dan­ske er­hvervs­par, der er til­talt for grov moms­svig for fle­re mil­li­o­ner, tror ik­ke, det er gjort be­vidst.

BT har væ­ret i kon­takt med en tid­li­ge­re me­d­ar­bej­der i par­rets virk­som­hed, og han tror ik­ke, til­tal­te mand, der iføl­ge kil­den har det pri­mæ­re an­svar for øko­no­mi­en, har for­søgt at und­dra­ge pen­ge­ne be­vidst.

» Jeg er helt sik­ker på, at han ik­ke har gjort det be­vidst. Hvis til­ta­len mod ham er rig­tig, har han gjort det,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.