’’

BT - - NYHEDER - Bo­dil Cath, tid­li­ge­re roy­al repor- ter på BT

Jeg ved, at ma­jestæten sat­te stor pris på hen­de

» Pri­vat om­gang med kon­ge­hu­set by­der på en rig­dom af op­le­vel­ser, men der føl­ger ab­so­lut in­gen in­tern vi­den med. «

Hel­le Stan­gerup har væ­ret en tro og tavs ve­nin­de, der har sat ven­ska­bet hø­je­re end om­ta­le. I bo­gen for­tæl­ler hun dog, hvor­dan hun i det før­ste år som uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de flyt­te­de ind på Fre­dens­borg Slot, hvor hun bo­e­de sam­men med kong Fre­de­rik, dron­ning In­grid, Mar­gret­he og hen­des sø­stre.

Hel­le Stan­gerup skul­le ledsa­ge Mar­gret­he på stu­di­et, da man men-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.