’’

BT - - NYHEDER -

Det kan godt væ­re, jeg ik­ke har ret, men i mit uni­vers så er det sgu livs­far­ligt

» Det kan godt væ­re, jeg ik­ke har ret, men i mit uni­vers så er det sgu livs­far­ligt, « si­ger Amin Jensen.

Iføl­ge pro­gram­re­dak­tør på TV3 Mikael Kjær- Han­sen har den 45- åri­ge ko­mi­ker mis­for­stå­et si­tu­a­tio­nen. Han med­gi­ver, at Amin Jensen ef­ter kon­kur­ren­cen for­søg­te at få sat præ­cist mål på, hvor stor ge­vin­sten skal væ­re, men fast­slår og­så, at pro­gram­mets vær­ter Jakob Kjeld­b­jerg og Las­se Rim­mer ik­ke har lo­vet ko­mi­ke­ren no­get som helst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.