’’

BT - - KULTUR -

Min far hav­de al­tid fi re- fem rets­sa­ger kø­ren­de li­ge så lang tid til­ba­ge, jeg kan hu­ske, og blev sig­tet for injuri­er rig­tig man­ge gan­ge, men vist kun dømt en en­kelt gang

» Jeg sy­nes, jeg er ble­vet klo­ge­re i for­hold til, hvil­ke kam­pe der skal ta­ges. Det kan jo hur­tigt bli­ve ne­ga­tiv

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.