Bul­der og brag

BT - - TV - ACTION

Den mo­di­ge agent, Au­gustus Gi­b­bons ( Samu­el L. Ja­ck­son), der er le­der af Na­tio­nal Securi­ty Agen­cy, bli­ver sam­men med sin mak­ker, tek­ni­k­eks­per­ten To­by Lee Sha­vers ( Mi­cha­el Roof), ud­sat for et død­brin­gen­de at­ten­tat i det top­hem­me­li­ge ope­ra­tions­cen­ter, og de når med nød og næp­pe at unds­lip­pe. Gi­b­bons har en stærk mi­stan­ke om, at de ukend­te ger­nings­mænd er ble­vet hy­ret af en ra­di­kal grup­pe in­den for re­ge­rin­gen. En grup­pe, som er stærkt util­fred­se med den ame­ri­kan­ske præ­si­dent, og som øn­sker at oveta­ge mag­ten med al­le mid­ler. Gib- bons hy­rer da den let­te­re an­løb­ne agent Sto­ne ( Ice Cu­be) til at hjæl­pe med at for­hin­dre mag­tover­ta­gel­sen. Den lil­le grup­pe får for al­vor travlt, da præ­si­den­ten bli­ver kid­nap­pet eft er en vold­som ild­kamp, så Sto­ne og hans ven­ner står nu an­sigt til an­sigt med en fj en­de, der har al­le mo­der­ne vå­ben og mand­skab til rå­dig­hed. Lee Ta­ma­ho­ri har in­stru­e­ret aft enens actionmæt­te­de fi lm. Han har tid­li­ge­re in­stru­e­ret fi lm

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion:

xXx- agent Darius ( Ice Cu­be) skal red­de den ame­ri­kan­ske re­ge­ring fra et dø­de­ligt kom­plot i den hæs­blæ­sen­de ” xXx2: The Ne­xt Le­vel” fra 2005. Fo­to: Vi­a­sat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.