SOM­MER­TID IND­FØ­RES I USA

BT - - TV/ RADIO - I dag for 97 år si­den 1918: Som­mer­tid

USA ind­fø­rer for før­ste gang som­mer­tid, og ame­ri­ka­ner­ne sæt­ter ure­ne en ti­me frem. blev ind­ført før­ste gang i Østrig og Tys­kland d. 30. april 1916 for at spa­re ener­gi, der var knap pga. kri­gen. En ræk­ke eu­ro­pæ­i­ske lan­de, her­un­der Dan­mark, fulg­te trop 21. maj sam­me år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.