’’

BT - - SPORTEN - Bjar­ne Ri­is

Mi­ne man­ge år med hol­det har væ­ret en ek­stra­or­di­nær rej­se på så man­ge må­der. Og jeg vil ger­ne be­nyt­te lej­lig­he­den til at ud­tryk­ke min tak­nem­me­lig­hed til al­le, der har bi­dra­get til at gø­re den til no­get uforg­lem­me­ligt

» I går ( søn­dag, red.) nå­e­de le­del­sen i Tin­koff Sport ( sel­ska­bet bag Tin­koff- Saxo, red.) og jeg frem til en gen­sid­sig af­ta­le om at an­nul­le­re vo­res sam­ar­bej­de - hvil­ket fø­rer til,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.