Hvad skal Ri­is nu la­ve? ’’ ’’

BT - - SPORTEN -

Det er svært at fo­re­stil­le sig Bjar­ne Ri­is hos et an­det hold an­sat som sport­s­di­rek­tør. Hvis hi­sto­ri­en er sand, at han solg­te Tin­koff - Saxo for 50 mil­li­o­ner kro­ner, kun­ne jeg godt fo­re­stil­le mig, at han kun­ne over­ta­ge et hold i pro­ble­mer. Et bud kun­ne væ­re Lam­pre- hol­det, hvor der i øje­blik­ket er ka­os om­krin­get hol­det og øko­no­mi­en Han kom­mer ik­ke til at sav­ne job­til­bud, om det så er fra cy­kel­hold, me­di­e­virk­som­he­der, cy­kel­pro­du­cen­ter el­ler di­stri­butø­rer. Han er sta­dig så stort et navn og har no­get at by­de på i in­ter­na­tio­nal cy­kel­sport trods sin bro­ge­de for­tid, at han nok al­le­re­de nu bli­ver rin­get op med job­til­bud. Det he­le afh æn­ger af, hvad han har lyst til

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.