Hvad kom­mer der til at ske med Team Tin­koff - Saxo nu? ’’

BT - - SPORTEN -

Umid­del­bart er det en svæk­kel­se for hol­det. Ale­ne ti­m­in­gen midt in­de i sæ­so­nen, hvor man fj er­ner den sport­s­li­ge le­der, er jo al­drig sær­lig god. Med det sagt, så er det jo så­dan i cy­kel­sport, at selv­om det tan­ge­rer til at væ­re en holdsport, så er det li­ge så me­get en in­di­vi­du­el sport med ær­ger­ri­ge un­ge men­ne­sker, der er pro­fes­sio­nel­le. Så umid­del­bart tror jeg, at man­ge af ryt­ter­ne, når de li­ge har sun­det sig, godt kan be­va­re fo­kus på lø­be­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.