’’

BT - - SPORTEN -

De får pro­ble­mer til eft er­å­ret, når der skal hen­tes nye ryt­te­re til. Dér kom­mer den sto­re be­ty dning af Ri­is’ af­sked. Hol­det får sim­pelt­hen svæ­re­re ved at til­træk­ke ryt­te­re. Nu ved man ik­ke læn­ge­re, hvem man skal stå til an­svar for. Er det Oleg, der ba­re spræn­ger i luft en? Før vid­ste man, at der var en ru­ti­ne­ret her­re som Ri­is, man skul­le ind og ar­bej­de med. Det kan bli­ve et stort pro­blem

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.