Spilgu­i­den

BT - - SPORTEN -

En usæd­van­lig dyg­tig tip­per fra Naks­kov vandt lør­dag over én mil­li­on kro­ner i Tips 13. Den skar­pe tip­per fandt som den ene­ste i lan­det vej til de 13 rig­ti­ge og sik­re­de sig der­med én mil­li­on kro­ner kon­tant.

Ved­kom­men­de skul­le end­da kun bru­ge seks halv­gar­de­rin­ger for at ram­me de 13 rig­ti­ge tegn, så in­ve­ste­rin­gen for at vin­de de man­ge pen­ge var på blot 64 kro­ner.

Den dyg­ti­ge tip­per hav­de i den grad læst kupo­nen rig­tigt og fun­det frem til samt­li­ge over­ra­skel­ser i de 13 kam­pe fra den tred­je- og fj er­de­bed­ste en­gel­ske fod­bol­dræk­ke, som var på kupo­nen, nu da de sto­re liga­er lå stil­le.

Spe­ci­elt im­po­ne­ren­de var det, at ved­kom­men­de hav­de ugar­de­ret 2- tal i kamp 10, hvor Sh­ef­fi eld Uni­ted el­lers var kupo­nens stør­ste fa­vo­rit imod bund­hol­det Crewe, men alt­så end­te med at ta­be 1- 2.

Crewe- sej­ren i Sh­ef­fi­eld sik­re­de en tip­per fra Naks­kov en ge­vinst på én mil­li­on kro­ner. Fo­to: Action Ima­ges

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.