1,94

BT - - SPORTEN -

Det er gan­ske svært at se det her ud­vik­le sig til en må­l­fest. Blot én af Ukrai­nes se­ne­ste 10 ven­skabs­kam­pe er endt med me­re end to mål, og det var 2- 1 over afri­kan­ske Ni­ger, som ik­ke har sam­me de­fen­si­ve sty rke som Let­land. De let­ti­ske gæ­ster im­po­ne­re­de med 1- 1 i Tjek­ki­et, og selv om det skal med, at let­ter­ne ik­ke li­ge­frem er kon­ger af ven­skabs­kam­pe, hø­rer det og­så til sjæl­den­he­der­ne, at de li­ge­frem går må­la­mok. Mel­lem to hold, der beg­ge har det bedst med ik­ke at ha­ve bol­den, vir­ker det for­nuft igt at gå eft er mak­si­malt to scor­in­ger.

Od­dset er fun­det hos Lad­bro­kes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.