2,70

BT - - SPORTEN -

Wre­xham før­te 2- 0 med et kvar­ter til­ba­ge af lør­da­gens FA Trop­hy- fi na­le på Wem­bley, men hol­det kva­je­de sig og måt­te ud i bå­de for­læn­get spil­le­tid og straff es­parks­kon­kur­ren­ce mod North Fer­ri­by og end­te med at ta­be fi na­len. Spørgs­må­let er, om den skuff el­se har nå­et at for­ta­ge sig, når man i aft en mø­der Dover. Wre­xham lig­ger i for­vej­en lunt i mid­ten af ta­bel­len uden det sto­re at spil­le for, så mo­ti­va­tio­nen ta­ler og­så for gæ­ster­ne, der har vun­det fi re af de se­ne­ste fem kam­pe og kun kan bru­ge sej­ren i kam­pen om en op­ryk­nings­play­off - plads.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.