Fi­re an­holdt

BT - - NYHEDER -

PO­LI­TI­AK­TION

27- åri­ge KA, hen­des 32- åri­ge kæ­re­ste LN og to be­kend­te fi k de­res livs chok, da de man­dag klok­ken 13 blev mål for en yderst dra­ma­tisk po­li­ti­ak­tion i KA og LNs 1. sals lej­lig­hed i Oden­se- by­de­len Dalum.

» De spræng­te dø­ren og kom væl­ten­de ind. L og jeg blev bedt om at sæt­te os væk fra hin­an­den i so­fa­en, mens S og B blev he­vet ned på gul­vet og lagt i hånd­jern. Så trak de hvi­de drag­ter på først S og B og ta­pe­de pla­stikpo­ser om­kring de­res hæn­der og pla­stik på fød­der­ne. Bag­eft er gjor­de de det sam­me med mig og L. Det var cho­ke­ren­de. Jeg har al­drig op­le­vet no­get lig­nen­de, og jeg har ik­ke luk­ket et øje he­le nat­ten, « si­ger en dybt ry­stet KA, da BT ta­ler med hen­de i lej­lig­he­den, som med mær­ker i gul­vet og træs­pl­in­ter på beg­ge si­der af ho­ved­dø­ren bæ­rer ty­de­ligt præg af ak­tio­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.