Rød blok ha­ler kraft igt ind på blå blok. Hå­ber du, at Thor­ning fort­sæt­ter som stats­mi­ni­ster?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 16.52 FÅ DAN­MARK PÅ RET KØL På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 16.55 HEL­LE HAR GÆLD­SAT OS På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 16.56 MAN­GE DÅR­LI­GE SA­GER På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 17.04 DE BLÅ ER VÆR­RE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 17.1

Nej

4.044 stem­mer på bt. dk

HAR STYR PÅ ØKO­NO­MI­EN

Da­ni­el Ro­senq­vist

Ja da! Hun har ryd­det op eft er Løk­ke, Tul­le og Pia K. Tu­sind­vis af jobs, styr på øko­no­mi­en og ar­bejds­løs­he­den er den la­ve­ste i fl ere år. For­bru­ger­til­li­den er i top, og det går fremad for vo­res land igen. Vi har ik­ke råd til Ven­stres nul­vækst.

He­le­ne Mo­gen­sen

Nej, for dæ­len da! Hjælp os nu med at kom­me af med hen­de og få Dan­mark på ret køl igen.

Ole Klink­by

Nej. Hel­le har gæld­sat Dan­mark for 170 mia. kr. på tre år – det er vær­re end An­ker Jør­gen­sen.

Jan­nik Østoft Han­sen

Jeg sy­nes, hun har væ­ret der alt for læn­ge, med alt for man­ge dår­li­ge sa­ger på alt for kort tid.

San­ne Hal­las Jør­gen­sen

Ja. Der er ik­ke et tro­vær­digt al­ter­na­tiv. Ik­ke at jeg har væ­ret enig med alt, der er skabt af re­ge­rin­gen. Især ik­ke sko­lere­for­men. Er dog sik­ker på, at det hav­de væ­ret end­nu vær­re – især for de sva­ge­ste, hvis vi hav­de haft en blå re­ge­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.